Hotline0909 476 388 ( Ms Tiên )

 • Gọi Báo Giá: 0909 476 388 ( Ms Tiên )
 • Công Ty CP Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Thành Phố cho cam ket chat luong ....
 • Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ lưỡng hơn !
 • Luôn làm hài lòng quý khách
 • Sản phẩm uy tín chất lượng
Danh mục sản phẩm
Danh Mục Sản Phẩm
Danh Mục
Link Hữu ích
cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị | cong ty kiem dinh binh khi nen | hoc huan luyen tphcm | kiểm định chống sét | công ty huấn luyện theo thông tư 27 | công ty huấn luyện tại tphcm | huấn luyện theo thông tư 27 | huấn luyện an toàn vận hành xe nâng | huấn luyện an toàn chung nhóm 4 | dịch vụ kiểm định tại tphcm | danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27 | huấn luyện nhóm 1 2 3 4 | huan luyen theo thong tu 27 | bang gia kiem dinh | kiem dinh cong truc | cong ty cp kiem dinh an toan thanh pho | kiểm định cần trục | công ty cp kiểm định an toàn thành phố | huấn luyện nhóm 1 | kiem dinh binh chua khi nen | kiểm định bình khí nén | kiểm định bình chịu áp lực | huấn luyện nhóm 2 | huấn luyện an toàn nhóm 2 | công ty kiểm định nồi hơi | huấn luyện an toàn nhóm 4 | kiểm định bình chứa khí nén | huấn luyện nhóm 4 | huấn luyện nhóm 3 | huấn luyện an toàn nhóm | kiểm định hệ thống lạnh | huấn luyện an toàn nhóm 1 | kiểm định bình áp lực | kiểm định lò hơi | huấn luyện an toàn hóa chất | kiểm định thiết bị nâng | kiểm định thiết bị áp lực | công ty kiểm định an toàn | công ty huấn luyện an toàn | công ty kiểm định | kiểm định an toàn thiết bị |

Kiểm định cầu trục v công ty kiểm định

Giá: 0

Tóm tắt sản phẩm

Kiểm định cầu trục – cổng trục – pa lăng điện

kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-1
Trung tâm kiểm định cầu trục, công trục, pa lăng điện theo các tiêu chuẩn và các quy trình hiện hành. Đặc biệt là chi phí và thời hạn kiểm định hợp lý nhất.
Kiểm định cầu trục – cổng trục – pa lăng điện
Khi nào thì phải tiến hàng kiểm định cầu trục – cổng trục – pa păng điện?
Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-7 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-5 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-4 thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:
Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;
Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.
CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:
Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
Kiểm tra bên ngoài;
Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIẾM ĐỊNH
Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:
Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế);
Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo dộ dài, đo đường kính, đo khe hở…
Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;
Thiết bị đo điện trở cách điện;
Thiết bị đo điện trở tiếp đất;
Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): máy trắc đạc quang học (thủỵ binh, kinh vỹ), thiết bị xác định khuyết tật cáp, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.
6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH
Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.
Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.
7. CHUẨN BỊ KIỀM ĐỊNH
7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.
7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:
Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:
7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:
- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị nâng kiểu cầu lưu ý xem xét các tài liệu sau (Theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH)':
Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực (nếu có);
Bản vẽ chế tạo ghi đủ các kích thước chính;
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.
- Hồ sơ xuất xưởng của thiết bị nâng kiểu cầu:
Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn (Theo 3.1.2TCVN 4244 : 2005);

Kiểm Định Cầu Trục, Cổng Trục, Pa-lăng, Tời Nâng Hàng
Kiểm Định Cầu Trục, Cổng Trục, Pa-lăng, Tời Nâng Hàng

1. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

1.1. Thiết bị nâng kiểu cầu:

Bao gồm cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện.

1.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

1.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần  kiểm định trước.

1.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:

- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;

- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thiết bị nâng kiểu cầu (bao gồm: cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

- Không áp dụng cho các loại thiết bị nâng kiểu cầu đặt lên hệ nổi làm việc.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung;

Các hình thức kiểm định cầu trục
– Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
– Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
– Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:
+ Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.
+ Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
+ Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.
Quy trình kiểm định cầu trục
Khi kiểm định cầu trục phải lần lượt tiến hành theo các bước sau kèm theo các tiêu chuẩn kiểm đ:
+ Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.
+ Kiểm tra bên ngoài.
+ Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.
+ Các chế độ thử tải- Phương pháp thử.
+ Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường (biên bản kiểm định an toàn cầu trục)theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
Tiêu chuẩn kiểm định cầu trục
– TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tác và rà soát kỹ thuật.
– TCVN 4755-1989: Cần trục- đề nghị an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
– TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- đề nghị an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
– TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn chung.
– TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn đối với thiết bị điện.
– TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- đề nghị thử thuỷ lực về an toàn.
Để nhận có bảng giá kiểm định cầu trục tốt nhất, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh.
Đánh giá kiểm định 9/10 trên tổng số 6.789 bình chọn

- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

- TCVN 5179:90, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn;

- TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;

- TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn nêu trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thiết bị nâng kiểu cầu có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;

- Kiểm tra bên ngoài;

- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;

- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;

STT

MÔ TẢ

THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ

1

Kiểu palăng

Palăng cáp điện, dầm đơn

 

2

Hãng sản suất

KGCRANES

 

3

Đơn vị cung cấp

Công ty CP Thiết bị DINHNGUYEN

 

4

Model

KN2-H6-MH

 

5

Tải trọng định mức

2

tấn

6

Chiều cao nâng

6

m

7

Điện áp nguồn

380 V – 3 Pha – 50 Hz

 

8

TỜI NÂNG

Tải trọng nâng, hạ

1

tấn

9

Tốc độ nâng – hạ

8.4

m/phút

10

Động cơ

Công suất

3.7×4

KW x P

11

Điều khiển

Contactor

 

12

Cáp tời

Kiểu cáp

10×2

 • x N

13

Kết cấu cáp

6×37

 

14

Phanh

Điện từ

 

15

XE CON

Tốc độ di chuyển

20

m/phút

16

Động cơ

Công suất

0.75×4

KW x P

17

Điều khiển

Contactor

 

18

Phanh

Điện từ

 

19

Điều khiển tay bấm theo tời

6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn

20

Tần suất hoạt động của tời nâng

30 phút

21

Môi trường làm việc

Trong nhà (-100 ~ 400)

22

Bộ chống quá tải

Trang bị bộ chống quá tải điện tử hiển thị số

23

Giới hạn hành trình nâng

2 cấp

24

(C1: ngắt điều khiển; C2: ngắt nguồn 380V)

25

Giới hạn hành trình xe con

Trang bị bộ công tắc ngắt dạng tay gạt

26

Tiêu chuẩn thiết kế – chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn:

USA-CSA International – Class 9041-01/9041-81

27

Tiêu chuẩn Châu Âu CE

28

 Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

 • Pa-lăng cầu trục dầm đơn 2 tấn, 6m
 • ModelKN2-H6-MH
 • Thương hiệuKG Inc. (Hàn Quốc)
 • Xuất xứViệt Nam
 • Tải trọng nâng2 tấn
 • Chiều cao nâng6 mét
 • Tốc độ nâng, hạ8,4m/phút
 • Tốc độ di chuyển20 m/phút
 • Điện áp sử dụng3P-380V-50Hz

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
Pháp luật kiem dinh theo thong tu 05 an toàn lao động công ty huấn luyện yêu cầu công ty huấn luyện an toàn  những công ty kiểm định thiết bị hoc huan luyen tphcm  có huấn luyện an toàn yêu cầu huấn luyện an toàn chung nghiêm ngặt công ty kiểm định an toàn về danh sách công ty kiểm định ATLĐ: kiểm định bình khí nén  thiết bị nâng, kiểm định cầu trục thang máy, kiểm định cổng trục thang cuốn, kiểm định hệ thống lạnh cáp treo, kiểm định nồi hơi công trình kiểm định palang vui chơi kiểm định thang máy công cộng, kiem dinh tphcm bình áp lực, kiểm định xe đào chai kiểm định xe lu chứa khí, kiểm định xe nâng hàng nồi hơi, đo kiểm tra hệ thống chống sét hệ thống lạnh, công ty huấn luyện đường  ống công ty huấn luyện dẫn kiểm định khí đốt, huấn luyện dẫn danh sách công ty kiểm định hơi nước, lớp huấn luyện an toàn cho công nhân nước nóng kiểm định thiết bị áp lực…. phải bảng giá kiểm định được các thiết bị yêu cầu kiểm định kiểm định KTAT các công ty kiểm địnhcác công ty huấn luyên an toàn  dán tem kiem dinh may san trước khi kiem dinh may dao đưa trung tam kiem dinh vào công ty huấn luyện an toàn lao động sử dụng, công ty huấn luyện cho công nhân

Về kiem dinh theo thong tu 05  khái quát, công ty huấn luyện những công ty huấn luyện an toàn thiết bị công ty kiểm định này hoc huan luyen tphcm bao gồm huấn luyện an toàn những huấn luyện an toàn chung thiết bị công ty kiểm định an toàn có danh sách công ty kiểm định mức độ kiểm định bình khí nén rủi ro caokiểm định cầu trục khi kiểm định cổng trục xảy ra kiểm định hệ thống lạnh sự cố kiểm định nồi hơi có thể kiểm định palang ảnh hưởng lớn kiểm định thang máy đến kiem dinh tphcm con người, kiểm định xe đào tài sản kiểm định xe lu  kiểm định xe nâng hàng môi trường. đo kiểm tra hệ thống chống sét Chính vì lý do này, công ty huấn luyện thiết bị huấn luyện phải danh sách công ty kiểm định được lớp huấn luyện an toàn cho công nhân kiểm định và kiểm định thiết bị áp lực đăng ký bảng giá kiểm định trước khi các thiết bị yêu cầu kiểm định đưa  các công ty kiểm định vào các công ty huấn luyên an toàn sử dụng. kiem dinh may san Trong kiem dinh may dao quá trình trung tam kiem dinh sử dụng, công ty huấn luyện an toàn lao động thiết bị công ty huấn luyện cho công nhân phải kiem dinh may xuc được kiem dinh thanh pho kiểm định định kỳ kiem dinh công ty huấn luyện an toàn chung (thời gian công ty huấn luyện nhóm theo thông tư giữa công ty huấn luyện tại tphcm hai ba công ty huấn luyện theo thông tư 27  lần  kiểm định phụ thuộc vào công ty huấn luyện nhóm theo thông tư chủng loại công ty huấn luyện an toàn hóa chất và kiem dinh công ty huấn luyện an toàn chung tình trạng kiem dinh thanh pho thiết bị) kiem dinh may xuc

danh sách công ty kiểm định kỹ thuật an toàn kiểm định kỹ thuật an toàn công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp một  kiểm định an toàn, dịch vụ huấn luyện vận hành danh mục công ty cp kiểm định an toàn thành phố  thiết bị công ty cp kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp  phải công ty cp kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành phố hồ chí minh kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn xe nâng hàng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện theo thông tư 27  Biểu phí công ty cp kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện vận hành xe nâng hàng Gửi công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn quốc gia yêu cầu công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn thành phố  kiểm định, kiểm định an toàn kỹ thuật Quy trình kiểm định an toàn hệ thống máng trượt, kiểm định hệ thống chống sét Quy trình công ty kiểm định 1 kiểm định  đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống chống sét đường ống công ty kiểm định 6 dẫn công ty kiểm định bình khí nén khí đốt công ty kiểm định hệ thống lạnh bằng kim loại, kiểm định vận thăng Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường công ty huấn luyện vận hành xe nâng ống dẫn dịch vụ huấn luyện tại tphcm khí y tế, trung tam huan luyen an toan tại tphcm  Quy trình kiểm định an toàn hệ  thống đường ống dẫn hơi nước, trung tâm kiểm định tại tphcm  nước nóng, đo kiểm tra hệ thống điện Quy trình kiểm định an toàn hệ thống công ty huấn luyện an toàn hóa chất cung cấp công ty huấn luyện tại tphcm khí dầu mỏ công ty huấn luyện vận hành xe nâng hóa lỏng dịch vụ huấn luyện tại tphcm (LPG) đo kiểm tra điện trở hệ thống chống sét tại công ty huấn luyện theo thông tư 27 nơi tiêu thụ dân dụng đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét

Các chương trình huấn luyện an toàn :

kiem dinh xe xúc , An toàn chung, trung tâm kiểm định tại tphcm  
kiem dinh xe xúc lật , An toàn vận hành nồi hơi, đo kiểm tra hệ thống điện
kiem dinh xe san ,An toàn Bình Áp lực, đo kiểm tra điện trở hệ thống chống sét
kiem dinh chong set , Bảo vệ cơ cấu truyền động, đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét
kiểm định hệ thống điện , An toàn điện, đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống chống sét
công ty cp chứng nhận và kiểm định vinacontrol  , An toàn Hệ thống lạnh, kiem dinh may ui
công ty cp kiểm định an toàn 3 An toàn trong Hàn điện – Hàn hơi, kiem dinh may cuoc
công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L  , An toàn trong vận hành Thiết bị nâng, kiem dinh xe ui

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN

kiểm định vận thăng  Việc kiem dinh may lu  huấn luyện an toàn danh sách công ty kiểm định kỹ thuật an toàn cho người lao động huấn luyện vận hành xe nâng hàng là một trong những kiem dinh may ui biện pháp kiem dinh may cuoc quan trọng nhất trung tam huan luyen an toan tại tphcm để kiem dinh xe ui giảm kiem dinh xe xúc thiểu rủi ro,  huấn luyện an toàn xe nâng hàng chi phí kiem dinh xe xúc lật và kiem dinh xe san đảm bảo kiem dinh chong set an toàn kiểm định hệ thống điện cho công ty cp chứng nhận và kiểm định vinacontrol sản xuất, dịch vụ huấn luyện vận hành Pháp luật công ty cp kiểm định an toàn 3 lao động công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L yêu cầu  công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp một người công ty cp kiểm định an toàn thành phố sử dụng công ty cp kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp lao động kiểm định an toàn kỹ thuật phải công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn quốc gia  tổ chức công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn thành phố huấn luyện an toàn công ty cp kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành phố hồ chí minh  cho công ty cp kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động người lao động, huấn luyện theo thông tư 27 Lịch công ty kiểm định 1 huấn luyện công ty kiểm định 6 ATLĐ công ty kiểm định bình khí nén  tại công ty kiểm định hệ thống lạnh TP. HCM kiểm định hệ thống chống sét

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH
    dịch vụ kiểm định tại tphcm  Thiết bị công ty kiểm định một nâng công ty kiểm định nồi hơi kiểu cầu công ty kiểm định xe nâng hàng  (cầu trục, công ty kiểm định xe nâng hàng cổng trục, công ty tnhh kiểm định 6 bán cổng trục, công ty tnhh mtv kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam pa lăng điện dịch vụ kiểm định tại tphcm  ).
 huấn luyện 2015 Thang cuốn, huấn luyện an toàn chung nhóm 4 băng tải huấn luyện an toàn hoá chất chở người. huấn luyện an toàn chung tphcm
    Thang máy điện. huấn luyện an toàn nhóm 1
    Hệ thống huấn luyện an toàn vận hành đường trung tâm kiểm định công nghiệp 2 ống dẫn huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hơi nước, huấn luyện an toàn vận hành nhóm 3 nước nóng.
  huấn luyện an toàn vận hành xe nâng tphcm  Hệ thống lạnh. huấn luyện nhóm 1 2 3 4
    Nồi hơi, huấn luyện nhóm 1 2 3 4 tphcm nồi đun nước nóng. huấn luyện theo thông tư 27 tphcm
    Hệ thống huan luyen tphcm điều chế kiem dinh may xay dung tồn trữ, kiem dinh xe nang nguoi nạp khí. kiểm định 2015
    Chai trung tâm 3 chứa khí kiểm định hệ thống chống sét tphcm công nghiệp. kiểm định hệ thống điện tphcm
    Bình chịu áp lực,  lắp đặt hệ thống chống sét
    Hệ thống cáp treo chở người, lắp đặt hệ thống chống sét tại tphcm
    Tàu lượn trung tâm huấn luyện an toàn thiết bị cao tốc, thi công lắp đặt hệ thống chống sét tphcm
    Hệ thống máng trượt, kiểm định an toàn kỹ thuật tphcm
    Hệ thống kiểm định thang máy tphcm cung cấp trung tâm kiểm định công nghiệp i tphcm khí dầu mỏ trung tâm kiểm định công nghiệp ii hóa lỏng trung tâm kiểm định kĩ thuật an toàn khu vực ii (LPG) trung tâm kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động thành phố hồ chí minh tại đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống điện nơi đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống điện tiêu thụ danh sách các công ty kiểm định thiết bị an toàn công nghiệp, danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27

dịch vụ kiểm định tại tphcm  Hệ thống công ty kiểm định một cung cấp công ty kiểm định nồi hơi khí dầu mỏ công ty kiểm định xe nâng hàng hóa lỏng công ty kiểm định xe nâng hàng tại công ty tnhh kiểm định 6 nơi công ty tnhh mtv kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam tiêu thụ dịch vụ kiểm định tại tphcm dân dụng. huấn luyện 2015
    Hệ thống huấn luyện an toàn chung nhóm 4 đường trung tâm kiểm định công nghiệp 2 ống dẫn huấn luyện an toàn chung tphcm khí y tế. huấn luyện an toàn hoá chất
    Hệ thống  huấn luyện an toàn nhóm 1 đường trung tâm 3 ống dẫn huấn luyện an toàn vận hành khí đốt bằng kim loại. huấn luyện an toàn vận hành nhóm 3
    Chai thép hàn huấn luyện an toàn vận hành xe nâng nạp lại huấn luyện an toàn vận hành xe nâng tphcm được dùng cho huấn luyện nhóm 1 2 3 4 khí dầu mỏ trung tâm huấn luyện an toàn thiết bị hóa lỏng kiem dinh may xay dung (LPG). huấn luyện nhóm 1 2 3 4 tphcm
    Chai Composite nạp lại huấn luyện theo thông tư 27 tphcm được kiem dinh xe nang nguoi dùng cho khí dầu mỏ huan luyen tphcm hóa lỏng (LPG). kiểm định 2015
    Cần trục kiểm định hệ thống chống sét tphcm tự hành. kiểm định hệ thống điện tphcm
    Cần trục tháp, lắp đặt hệ thống chống sét
    Xe nâng hàng, lắp đặt hệ thống chống sét tại tphcm
    Xe nâng người, thi công lắp đặt hệ thống chống sét tphcm
    Vận thăng kiểm định an toàn kỹ thuật tphcm chở hàng kiểm định thang máy tphcm có trung tâm kiểm định công nghiệp i tphcm người đi kèm, trung tâm kiểm định công nghiệp ii
    Sàn nâng người, trung tâm kiểm định kĩ thuật an toàn khu vực ii
    Thang máy thủy lực, trung tâm kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động thành phố hồ chí minh
    Thang máy đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống điện chở hàng đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống điện (Dumbwaiter), danh sách các công ty kiểm định thiết bị an toàn
    Đu quay, danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định.

5. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục theo quy trình của cục an toàn lao động ban hành. Đặc biệt là chi phí và thời hạn kiểm định tốt nhất hiện nay tại Việt Nam. Để liên hệ kiểm định an toàn cầu trục vui lòng liên hệ – 0909 854 739 (Ms.Hiền)

Hướng dẫn buộc móc và làm tín hiệu an toàn khi sử dụng cầu trục

Đối với người vận hành cầu trục, không phải ai cũng biết cách sử dụng cầu trục sao cho đúng cách và an toàn. Và hôm nay kiemdinh.info sẽ hướng dẫn buộc móc và làm tín hiệu an toàn khi sử dụng cầu trục. Ngoài ra đây cũng là tài liệu cho các kiểm định viên cần biết để tiến hành kiểm định cầu trục một cách an toàn. Tùy thuộc vào công việc của mình, người lao động phải tuân thủ các quy định sau đây: 1. Chỉ các bộ phận sử dụng xe trục xe tải khi tải […]

Tính toán kiểm tra bền mối ghép hàn cầu trục

– Để đảm bảo yêu cầu công việc, cầu trục được thiết kế cần phải có khẩu độ là L = 16.5 (m). Với khẩu độ tương đối lổn như vậy, việc gia công chế tạo dầm cần liền nguyên khối nhằm đảm bảo khả năng chịu lực đồng đều tại mọi vị trí của dầm là điều không thể làm được. Vì vậy ta buộc phải lựa chọn phương án gia công dầm chính bằng cách ghép các tấm thép lại với nhau. – Hiện nay trong ngành Cơ khí chế tạo máy có nhiều phương pháp liên kết […]

Kiểm định có xưởng sản xuất phụ tùng cầu trục đầu tiên

Các thành viên trong Công ty kiểm định của Việt Nam ngày 5/7 cho biết tập đoàn này sẽ xây dựng nhà máy chế tạo phụ tùng cầu trục thứ 2 ở Việt Nam vào mùa Hè năm 2014. Kiểm định cho hay nhà máy mới nêu trên sẽ nằm gần nhà máy hiện nay ở Hà Nội và sẽ sản xuất các phụ tùng cho cầu trục. Nhà máy phụ tùng cầu trục đầu tiên ở Việt Nam thành lập năm 2007, khánh thành vào tháng 1/2008 tại Hà Nội, chuyên sản xuất bộ phận cánh thăng bằng của […]

Quy định an toàn về móc, dây treo, và điện khi kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục: Những qui định an toàn về móc và dây treo Không được sử dụng các móc mà lòng móc bị mòn quá 10% kích thước ban đầu. Móc không quay được, móc bị rạn nứt, móc bị biến dạng do mỏi hoặc do va đập. Khi phải cẩu tải trọng lớn bằng loại móc có hai mỏ thì phải móc đều cả hai đầu dây cáp treo tải vào cả hai Không được dùng dây cáp có cấu tạo, hoặc có đường kính khác nhau để buộc, móc cùng một tải trọng. Phải chọn chiều dài […]

Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép cầu trục

Cáp thép là chi tiết rất quan trọng, được sử dụng trong hầu hết các máy nâng. Các yêu cầu chung đối với cáp máy trục nói chung, cầu trục nói riêng là: An toàn trong sử dụng cầu trục. Độ mềm cao, dễ uốn cong, đảm bảo độ nhỏ gọn của cơ cấu, của máy. Đảm bảo độ êm dịu, không gây ồn khi làm việc trong cơ cấu và máy nói chung. Trọng lượng riêng nhỏ, giá thành thấp. Đảm bảo độ bền lâu, thời hạn sử dụng lớn. Cáp thép cầu trục được chế tạo từ những […]

Hướng dẫn vận hành cầu trục

Để vận hành được cầu trục điện có ca bin điều khiển Q=10T (loại một cơ cấu nâng) chúng ta thực hiện như sau. Trước khi vận hành phải tiến hành kiểm tra các cơ cấu của cầu trục: Cáp thép, móc, phanh, kết cấu thép, 3 pha điện có đủ hay không…. nếu đảm bảo an toàn và có đủ 3 pha điện thì mới tiến hành vận hành cầu trục. Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện có cơ cấu nào không đảm bảo an toàn hoặc bị hỏng phải báo ngay cho đơn vị sửa chữa […]

An toàn lao động đối với thợ vận hành cầu trục

1. Những người hội đủ các điều kiện sau được lái cầu trục (không gầu ngoạm): Có tuổi nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định Đã qua kiểm tra sức khỏe bởi cơ quan y tế (không có hội chứng thần kinh,suy tim,mắt kém) Được đào tạo chuyên môn phù hợp với thiết bị mà mình điều khiển và có chứng chỉ chuyên môn kèm theo, được huấn luyện an toàn vận hành cầu trục và được cấp thẻ an toàn. Người lái phải có quyết định giao việc bằng văn bản d0 giám đốc đơn […]

Quy trình kiểm định cầu trục

7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.
7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-1 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-4 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-5 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-7

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG Quy trình này ứng dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên can đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các cầu trục thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ lao động- Thương binh và tầng lớp ban hành. Việc kiểm định kỹ thuật cầu trục phải được thực hiện trong những trường hợp sau: – Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng; – Sau khi tiến […]

Kiểm định cầu trục

Tùy thuộc vào thời gian thiết bị nâng đã qua sử dụng bao nhiêu lâu và chế độ làm việc, tình trạng hiên tại của thiết bị nâng
Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (Theo 3.3.4 TCVN 4244: 2005);
Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.
- Các báo cáo kết quả, biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, điện trở cách điện động cơ, thiết bị bảo vệ (nếu có);
- Hồ sơ lắp đặt;
- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.
7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:
Lý lịch, biên bản kiềm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).
7.2.3. Khi kiểm định bất thường:
Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;
Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt;
Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).
Đánh giá: Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định củạ QCVN 7:2012/BLĐTBXH. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.

công ty kiểm định Kiểm định cầu trục – cổng trục – pa lăng điện

kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-1
Trung tâm kiểm định cầu trục, công trục, pa lăng điện theo các tiêu chuẩn và các quy trình hiện hành. Đặc biệt là chi phí và thời hạn kiểm định hợp lý nhất.
Kiểm định cầu trục – cổng trục – pa lăng điện công ty kiểm định
Khi nào thì phải tiến hàng kiểm định cầu trục – cổng trục – pa păng điện?
Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-7 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-5 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-4 thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:
Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;
Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có công ty kiểm định hay thầm quyền.
CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH
Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:
Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
Kiểm tra bên ngoài;
Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIẾM ĐỊNH  công ty kiểm định
Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:
Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế);
Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo dộ dài, đo đường kính, đo khe hở…
Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;
Thiết bị đo điện trở cách điện;
Thiết bị đo điện trở tiếp đất;
Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): máy trắc đạc quang học (thủỵ binh, kinh vỹ), thiết bị xác định khuyết tật cáp, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.
6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH
Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.
Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.
7. CHUẨN BỊ KIỀM ĐỊNH
7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.
7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:
Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:
7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:
- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị nâng kiểu cầu lưu ý xem xét các tài liệu sau (Theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH)':
Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực (nếu có);
Bản vẽ chế tạo ghi đủ các kích thước chính;
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.
- Hồ sơ xuất xưởng của thiết bị nâng kiểu cầu:
Các chứng chỉ về kim loại chế tạo, kim loại hàn (Theo 3.1.2TCVN 4244 : 2005);

Kiểm Định Cầu Trục, Cổng Trục, Pa-lăng, Tời Nâng Hàng
Kiểm Định Cầu Trục, Cổng Trục, Pa-lăng, Tời Nâng Hàng

1. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

1.1. Thiết bị nâng kiểu cầu:

Bao gồm cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện.

1.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

1.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần  kiểm định trước.

1.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:

- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;

- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thiết bị nâng kiểu cầu (bao gồm: cầu trục, cổng trục, bán cổng trục và pa lăng điện) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

- Không áp dụng cho các loại thiết bị nâng kiểu cầu đặt lên hệ nổi làm việc.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung;

Các hình thức kiểm định cầu trục
– Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
– Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
– Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:
+ Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.
+ Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
+ Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.
Quy trình kiểm định cầu trục
Khi kiểm định cầu trục phải lần lượt tiến hành theo các bước sau kèm theo các tiêu chuẩn kiểm đ:
+ Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.
+ Kiểm tra bên ngoài.
+ Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.
+ Các chế độ thử tải- Phương pháp thử.
+ Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường (biên bản kiểm định an toàn cầu trục)theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
Tiêu chuẩn kiểm định cầu trục
– TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tác và rà soát kỹ thuật.
– TCVN 4755-1989: Cần trục- đề nghị an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
– TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- đề nghị an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
– TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn chung.
– TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn đối với thiết bị điện.
– TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- đề nghị thử thuỷ lực về an toàn.
Để nhận có bảng giá kiểm định cầu trục tốt nhất, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh.
Đánh giá kiểm định 9/10 trên tổng số 6.789 bình chọn

- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

- TCVN 5179:90, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn;

- TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;

- TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

Trong trường hợp các tài liệu viện dẫn nêu trên có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của thiết bị nâng kiểu cầu có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, cơ sở chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;

- Kiểm tra bên ngoài;

- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;

- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;

STT

MÔ TẢ

THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ

1

Kiểu palăng

Palăng cáp điện, dầm đơn

 

2

Hãng sản suất

KGCRANES

 

3

Đơn vị cung cấp

Công ty CP Thiết bị DINHNGUYEN

 

4

Model

KN2-H6-MH

 

5

Tải trọng định mức

2

tấn

6

Chiều cao nâng

6

m

7

Điện áp nguồn

380 V – 3 Pha – 50 Hz

 

8

TỜI NÂNG

Tải trọng nâng, hạ

1

tấn

9

Tốc độ nâng – hạ

8.4

m/phút

10

Động cơ

Công suất

3.7×4

KW x P

11

Điều khiển

Contactor

 

12

Cáp tời

Kiểu cáp

10×2

 • x N

13

Kết cấu cáp

6×37

 

14

Phanh

Điện từ

 

15

XE CON

Tốc độ di chuyển

20

m/phút

16

Động cơ

Công suất

0.75×4

KW x P

17

Điều khiển

Contactor

 

18

Phanh

Điện từ

 

19

Điều khiển tay bấm theo tời

6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn

20

Tần suất hoạt động của tời nâng

30 phút

21

Môi trường làm việc

Trong nhà (-100 ~ 400)

22

Bộ chống quá tải

Trang bị bộ chống quá tải điện tử hiển thị số

23

Giới hạn hành trình nâng

2 cấp

24

(C1: ngắt điều khiển; C2: ngắt nguồn 380V)

25

Giới hạn hành trình xe con

Trang bị bộ công tắc ngắt dạng tay gạt

26

Tiêu chuẩn thiết kế – chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn:

USA-CSA International – Class 9041-01/9041-81

27

Tiêu chuẩn Châu Âu CE

28

 Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

 

 • Pa-lăng cầu trục dầm đơn 2 tấn, 6m
 • ModelKN2-H6-MH
 • Thương hiệuKG Inc. (Hàn Quốc)
 • Xuất xứViệt Nam
 • Tải trọng nâng2 tấn
 • Chiều cao nâng6 mét
 • Tốc độ nâng, hạ8,4m/phút
 • Tốc độ di chuyển20 m/phút
 • Điện áp sử dụng3P-380V-50Hz

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
Pháp luật kiem dinh theo thong tu 05 an toàn lao động công ty huấn luyện yêu cầu công ty huấn luyện an toàn  những công ty kiểm định thiết bị hoc huan luyen tphcm  có huấn luyện an toàn yêu cầu huấn luyện an toàn chung nghiêm ngặt công ty kiểm định an toàn về danh sách công ty kiểm định ATLĐ: kiểm định bình khí nén  thiết bị nâng, kiểm định cầu trục thang máy, kiểm định cổng trục thang cuốn, kiểm định hệ thống lạnh cáp treo, kiểm định nồi hơi công trình kiểm định palang vui chơi kiểm định thang máy công cộng, kiem dinh tphcm bình áp lực, kiểm định xe đào chai kiểm định xe lu chứa khí, kiểm định xe nâng hàng nồi hơi, đo kiểm tra hệ thống chống sét hệ thống lạnh, công ty huấn luyện đường  ống công ty huấn luyện dẫn kiểm định khí đốt, huấn luyện dẫn danh sách công ty kiểm định hơi nước, lớp huấn luyện an toàn cho công nhân nước nóng kiểm định thiết bị áp lực…. phải bảng giá kiểm định được các thiết bị yêu cầu kiểm định kiểm định KTAT các công ty kiểm địnhcác công ty huấn luyên an toàn  dán tem kiem dinh may san trước khi kiem dinh may dao đưa trung tam kiem dinh vào công ty huấn luyện an toàn lao động sử dụng, công ty huấn luyện cho công nhân

Về kiem dinh theo thong tu 05  khái quát, công ty huấn luyện những công ty huấn luyện an toàn thiết bị công ty kiểm định này hoc huan luyen tphcm bao gồm huấn luyện an toàn những huấn luyện an toàn chung thiết bị công ty kiểm định an toàn có danh sách công ty kiểm định mức độ kiểm định bình khí nén rủi ro caokiểm định cầu trục khi kiểm định cổng trục xảy ra kiểm định hệ thống lạnh sự cố kiểm định nồi hơi có thể kiểm định palang ảnh hưởng lớn kiểm định thang máy đến kiem dinh tphcm con người, kiểm định xe đào tài sản kiểm định xe lu  kiểm định xe nâng hàng môi trường. đo kiểm tra hệ thống chống sét Chính vì lý do này, công ty huấn luyện thiết bị huấn luyện phải danh sách công ty kiểm định được lớp huấn luyện an toàn cho công nhân kiểm định và kiểm định thiết bị áp lực đăng ký bảng giá kiểm định trước khi các thiết bị yêu cầu kiểm định đưa  các công ty kiểm định vào các công ty huấn luyên an toàn sử dụng. kiem dinh may san Trong kiem dinh may dao quá trình trung tam kiem dinh sử dụng, công ty huấn luyện an toàn lao động thiết bị công ty huấn luyện cho công nhân phải kiem dinh may xuc được kiem dinh thanh pho kiểm định định kỳ kiem dinh công ty huấn luyện an toàn chung (thời gian công ty huấn luyện nhóm theo thông tư giữa công ty huấn luyện tại tphcm hai ba công ty huấn luyện theo thông tư 27  lần  kiểm định phụ thuộc vào công ty huấn luyện nhóm theo thông tư chủng loại công ty huấn luyện an toàn hóa chất và kiem dinh công ty huấn luyện an toàn chung tình trạng kiem dinh thanh pho thiết bị) kiem dinh may xuc

danh sách công ty kiểm định kỹ thuật an toàn kiểm định kỹ thuật an toàn công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp một  kiểm định an toàn, dịch vụ huấn luyện vận hành danh mục công ty cp kiểm định an toàn thành phố  thiết bị công ty cp kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp  phải công ty cp kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành phố hồ chí minh kiểm định an toàn, huấn luyện an toàn xe nâng hàng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện theo thông tư 27  Biểu phí công ty cp kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện vận hành xe nâng hàng Gửi công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn quốc gia yêu cầu công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn thành phố  kiểm định, kiểm định an toàn kỹ thuật Quy trình kiểm định an toàn hệ thống máng trượt, kiểm định hệ thống chống sét Quy trình công ty kiểm định 1 kiểm định  đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống chống sét đường ống công ty kiểm định 6 dẫn công ty kiểm định bình khí nén khí đốt công ty kiểm định hệ thống lạnh bằng kim loại, kiểm định vận thăng Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường công ty huấn luyện vận hành xe nâng ống dẫn dịch vụ huấn luyện tại tphcm khí y tế, trung tam huan luyen an toan tại tphcm  Quy trình kiểm định an toàn hệ  thống đường ống dẫn hơi nước, trung tâm kiểm định tại tphcm  nước nóng, đo kiểm tra hệ thống điện Quy trình kiểm định an toàn hệ thống công ty huấn luyện an toàn hóa chất cung cấp công ty huấn luyện tại tphcm khí dầu mỏ công ty huấn luyện vận hành xe nâng hóa lỏng dịch vụ huấn luyện tại tphcm (LPG) đo kiểm tra điện trở hệ thống chống sét tại công ty huấn luyện theo thông tư 27 nơi tiêu thụ dân dụng đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét

Các chương trình huấn luyện an toàn :

kiem dinh xe xúc , An toàn chung, trung tâm kiểm định tại tphcm  
kiem dinh xe xúc lật , An toàn vận hành nồi hơi, đo kiểm tra hệ thống điện
kiem dinh xe san ,An toàn Bình Áp lực, đo kiểm tra điện trở hệ thống chống sét
kiem dinh chong set , Bảo vệ cơ cấu truyền động, đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét
kiểm định hệ thống điện , An toàn điện, đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống chống sét
công ty cp chứng nhận và kiểm định vinacontrol  , An toàn Hệ thống lạnh, kiem dinh may ui
công ty cp kiểm định an toàn 3 An toàn trong Hàn điện – Hàn hơi, kiem dinh may cuoc
công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L  , An toàn trong vận hành Thiết bị nâng, kiem dinh xe ui

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN

kiểm định vận thăng  Việc kiem dinh may lu  huấn luyện an toàn danh sách công ty kiểm định kỹ thuật an toàn cho người lao động huấn luyện vận hành xe nâng hàng là một trong những kiem dinh may ui biện pháp kiem dinh may cuoc quan trọng nhất trung tam huan luyen an toan tại tphcm để kiem dinh xe ui giảm kiem dinh xe xúc thiểu rủi ro,  huấn luyện an toàn xe nâng hàng chi phí kiem dinh xe xúc lật và kiem dinh xe san đảm bảo kiem dinh chong set an toàn kiểm định hệ thống điện cho công ty cp chứng nhận và kiểm định vinacontrol sản xuất, dịch vụ huấn luyện vận hành Pháp luật công ty cp kiểm định an toàn 3 lao động công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp H.N.L yêu cầu  công ty cp kiểm định an toàn công nghiệp một người công ty cp kiểm định an toàn thành phố sử dụng công ty cp kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp lao động kiểm định an toàn kỹ thuật phải công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn quốc gia  tổ chức công ty cp kiểm định kĩ thuật an toàn thành phố huấn luyện an toàn công ty cp kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thành phố hồ chí minh  cho công ty cp kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động người lao động, huấn luyện theo thông tư 27 Lịch công ty kiểm định 1 huấn luyện công ty kiểm định 6 ATLĐ công ty kiểm định bình khí nén  tại công ty kiểm định hệ thống lạnh TP. HCM kiểm định hệ thống chống sét

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH
    dịch vụ kiểm định tại tphcm  Thiết bị công ty kiểm định một nâng công ty kiểm định nồi hơi kiểu cầu công ty kiểm định xe nâng hàng  (cầu trục, công ty kiểm định xe nâng hàng cổng trục, công ty tnhh kiểm định 6 bán cổng trục, công ty tnhh mtv kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam pa lăng điện dịch vụ kiểm định tại tphcm  ).
 huấn luyện 2015 Thang cuốn, huấn luyện an toàn chung nhóm 4 băng tải huấn luyện an toàn hoá chất chở người. huấn luyện an toàn chung tphcm
    Thang máy điện. huấn luyện an toàn nhóm 1
    Hệ thống huấn luyện an toàn vận hành đường trung tâm kiểm định công nghiệp 2 ống dẫn huấn luyện an toàn vận hành xe nâng hơi nước, huấn luyện an toàn vận hành nhóm 3 nước nóng.
  huấn luyện an toàn vận hành xe nâng tphcm  Hệ thống lạnh. huấn luyện nhóm 1 2 3 4
    Nồi hơi, huấn luyện nhóm 1 2 3 4 tphcm nồi đun nước nóng. huấn luyện theo thông tư 27 tphcm
    Hệ thống huan luyen tphcm điều chế kiem dinh may xay dung tồn trữ, kiem dinh xe nang nguoi nạp khí. kiểm định 2015
    Chai trung tâm 3 chứa khí kiểm định hệ thống chống sét tphcm công nghiệp. kiểm định hệ thống điện tphcm
    Bình chịu áp lực,  lắp đặt hệ thống chống sét
    Hệ thống cáp treo chở người, lắp đặt hệ thống chống sét tại tphcm
    Tàu lượn trung tâm huấn luyện an toàn thiết bị cao tốc, thi công lắp đặt hệ thống chống sét tphcm
    Hệ thống máng trượt, kiểm định an toàn kỹ thuật tphcm
    Hệ thống kiểm định thang máy tphcm cung cấp trung tâm kiểm định công nghiệp i tphcm khí dầu mỏ trung tâm kiểm định công nghiệp ii hóa lỏng trung tâm kiểm định kĩ thuật an toàn khu vực ii (LPG) trung tâm kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động thành phố hồ chí minh tại đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống điện nơi đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống điện tiêu thụ danh sách các công ty kiểm định thiết bị an toàn công nghiệp, danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27

dịch vụ kiểm định tại tphcm  Hệ thống công ty kiểm định một cung cấp công ty kiểm định nồi hơi khí dầu mỏ công ty kiểm định xe nâng hàng hóa lỏng công ty kiểm định xe nâng hàng tại công ty tnhh kiểm định 6 nơi công ty tnhh mtv kiểm định kỹ thuật an toàn Dầu khí Việt Nam tiêu thụ dịch vụ kiểm định tại tphcm dân dụng. huấn luyện 2015
    Hệ thống huấn luyện an toàn chung nhóm 4 đường trung tâm kiểm định công nghiệp 2 ống dẫn huấn luyện an toàn chung tphcm khí y tế. huấn luyện an toàn hoá chất
    Hệ thống  huấn luyện an toàn nhóm 1 đường trung tâm 3 ống dẫn huấn luyện an toàn vận hành khí đốt bằng kim loại. huấn luyện an toàn vận hành nhóm 3
    Chai thép hàn huấn luyện an toàn vận hành xe nâng nạp lại huấn luyện an toàn vận hành xe nâng tphcm được dùng cho huấn luyện nhóm 1 2 3 4 khí dầu mỏ trung tâm huấn luyện an toàn thiết bị hóa lỏng kiem dinh may xay dung (LPG). huấn luyện nhóm 1 2 3 4 tphcm
    Chai Composite nạp lại huấn luyện theo thông tư 27 tphcm được kiem dinh xe nang nguoi dùng cho khí dầu mỏ huan luyen tphcm hóa lỏng (LPG). kiểm định 2015
    Cần trục kiểm định hệ thống chống sét tphcm tự hành. kiểm định hệ thống điện tphcm
    Cần trục tháp, lắp đặt hệ thống chống sét
    Xe nâng hàng, lắp đặt hệ thống chống sét tại tphcm
    Xe nâng người, thi công lắp đặt hệ thống chống sét tphcm
    Vận thăng kiểm định an toàn kỹ thuật tphcm chở hàng kiểm định thang máy tphcm có trung tâm kiểm định công nghiệp i tphcm người đi kèm, trung tâm kiểm định công nghiệp ii
    Sàn nâng người, trung tâm kiểm định kĩ thuật an toàn khu vực ii
    Thang máy thủy lực, trung tâm kiểm định và huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động thành phố hồ chí minh
    Thang máy đo kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống điện chở hàng đo kiểm tra điện trở nối đất hệ thống điện (Dumbwaiter), danh sách các công ty kiểm định thiết bị an toàn
    Đu quay, danh sách các công ty huấn luyện thông tư 27

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định.

5. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục theo quy trình của cục an toàn lao động ban hành. Đặc biệt là chi phí và thời hạn kiểm định tốt nhất hiện nay tại Việt Nam. Để liên hệ kiểm định an toàn cầu trục vui lòng liên hệ – 0909 854 739 (Ms.Hiền)

Hướng dẫn buộc móc và làm tín hiệu an toàn khi sử dụng cầu trục

Đối với người vận hành cầu trục, không phải ai cũng biết cách sử dụng cầu trục sao cho đúng cách và an toàn. Và hôm nay kiemdinh.info sẽ hướng dẫn buộc móc và làm tín hiệu an toàn khi sử dụng cầu trục. Ngoài ra đây cũng là tài liệu cho các kiểm định viên cần biết để tiến hành kiểm định cầu trục một cách an toàn. Tùy thuộc vào công việc của mình, người lao động phải tuân thủ các quy định sau đây: 1. Chỉ các bộ phận sử dụng xe trục xe tải khi tải […]

Tính toán kiểm tra bền mối ghép hàn cầu trục

– Để đảm bảo yêu cầu công việc, cầu trục được thiết kế cần phải có khẩu độ là L = 16.5 (m). Với khẩu độ tương đối lổn như vậy, việc gia công chế tạo dầm cần liền nguyên khối nhằm đảm bảo khả năng chịu lực đồng đều tại mọi vị trí của dầm là điều không thể làm được. Vì vậy ta buộc phải lựa chọn phương án gia công dầm chính bằng cách ghép các tấm thép lại với nhau. – Hiện nay trong ngành Cơ khí chế tạo máy có nhiều phương pháp liên kết […]

Kiểm định có xưởng sản xuất phụ tùng cầu trục đầu tiên

Các thành viên trong Công ty kiểm định của Việt Nam ngày 5/7 cho biết tập đoàn này sẽ xây dựng nhà máy chế tạo phụ tùng cầu trục thứ 2 ở Việt Nam vào mùa Hè năm 2014. Kiểm định cho hay nhà máy mới nêu trên sẽ nằm gần nhà máy hiện nay ở Hà Nội và sẽ sản xuất các phụ tùng cho cầu trục. Nhà máy phụ tùng cầu trục đầu tiên ở Việt Nam thành lập năm 2007, khánh thành vào tháng 1/2008 tại Hà Nội, chuyên sản xuất bộ phận cánh thăng bằng của […]

Quy định an toàn về móc, dây treo, và điện khi kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục: Những qui định an toàn về móc và dây treo Không được sử dụng các móc mà lòng móc bị mòn quá 10% kích thước ban đầu. Móc không quay được, móc bị rạn nứt, móc bị biến dạng do mỏi hoặc do va đập. Khi phải cẩu tải trọng lớn bằng loại móc có hai mỏ thì phải móc đều cả hai đầu dây cáp treo tải vào cả hai Không được dùng dây cáp có cấu tạo, hoặc có đường kính khác nhau để buộc, móc cùng một tải trọng. Phải chọn chiều dài […]

Tiêu chuẩn loại bỏ cáp thép cầu trục

Cáp thép là chi tiết rất quan trọng, được sử dụng trong hầu hết các máy nâng. Các yêu cầu chung đối với cáp máy trục nói chung, cầu trục nói riêng là: An toàn trong sử dụng cầu trục. Độ mềm cao, dễ uốn cong, đảm bảo độ nhỏ gọn của cơ cấu, của máy. Đảm bảo độ êm dịu, không gây ồn khi làm việc trong cơ cấu và máy nói chung. Trọng lượng riêng nhỏ, giá thành thấp. Đảm bảo độ bền lâu, thời hạn sử dụng lớn. Cáp thép cầu trục được chế tạo từ những […]

Hướng dẫn vận hành cầu trục

Để vận hành được cầu trục điện có ca bin điều khiển Q=10T (loại một cơ cấu nâng) chúng ta thực hiện như sau. Trước khi vận hành phải tiến hành kiểm tra các cơ cấu của cầu trục: Cáp thép, móc, phanh, kết cấu thép, 3 pha điện có đủ hay không…. nếu đảm bảo an toàn và có đủ 3 pha điện thì mới tiến hành vận hành cầu trục. Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện có cơ cấu nào không đảm bảo an toàn hoặc bị hỏng phải báo ngay cho đơn vị sửa chữa […]

An toàn lao động đối với thợ vận hành cầu trục

1. Những người hội đủ các điều kiện sau được lái cầu trục (không gầu ngoạm): Có tuổi nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định Đã qua kiểm tra sức khỏe bởi cơ quan y tế (không có hội chứng thần kinh,suy tim,mắt kém) Được đào tạo chuyên môn phù hợp với thiết bị mà mình điều khiển và có chứng chỉ chuyên môn kèm theo, được huấn luyện an toàn vận hành cầu trục và được cấp thẻ an toàn. Người lái phải có quyết định giao việc bằng văn bản d0 giám đốc đơn […]

Quy trình kiểm định cầu trục

7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.
7.4. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-1 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-4 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-5 kiem-dinh-cau-truc-dam-don-2-8-tan-tai-binh-chanh-tphcm-7

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG Quy trình này ứng dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên can đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các cầu trục thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ lao động- Thương binh và tầng lớp ban hành. Việc kiểm định kỹ thuật cầu trục phải được thực hiện trong những trường hợp sau: – Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng; – Sau khi tiến […]

Kiểm định cầu trục

Tùy thuộc vào thời gian thiết bị nâng đã qua sử dụng bao nhiêu lâu và chế độ làm việc, tình trạng hiên tại của thiết bị nâng
Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (Theo 3.3.4 TCVN 4244: 2005);
Biên bản nghiệm thử xuất xưởng.
- Các báo cáo kết quả, biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, điện trở cách điện động cơ, thiết bị bảo vệ (nếu có);
- Hồ sơ lắp đặt;
- Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.
7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:
Lý lịch, biên bản kiềm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước; Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).
7.2.3. Khi kiểm định bất thường:
Trường hợp cải tạo, sửa chữa: hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa, biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa;
Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: cần xem xét bổ sung hồ sơ lắp đặt;
Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (nếu có).
Đánh giá: Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy

công ty kiểm định 

Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm
Liên hệ

Công Ty CP Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Thành Phố cho cam ket chat luong ….

23 Đường D14B, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0909 476 388 Ms.Tiên

kiểm định thành phố

kiểm định thành phố
kiểm định thành phố
Dịch vụ kiểm định thành phố huấn luyên an toàn
23 Đường D14B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú , tphcm
Đường D14B
TP Hồ Chí Minh
084
VN
0909 476 388
AMP
Hello, AMPs Welcome to the mobile web